Депресія

Під впливом кризової ситуації людина перебуває в депресивному стані. Депресія - тривалий стан, що характеризується тугою, спадом сил, дуже низькою самооцінкою, почуттям вини чи подібними симптомами. Унаслідок негативного впливу на психіку індивіда кризової ситуації відбуваються зміни особистісної установки, які виражаються у різкій переоцінці його ставлення до життя, зміни світовідчуття, світорозуміння, встановлення песимістичного забарвлення світогляду оцінок та суджень, поява антивітальних думок, перегрупування життєвих цінностей, блокування життєвих цілей.

Профілактикою депресивного стану є психогігієна, самокорекція тобто людина не повинна дозволяти собі пройматися зневірою і негативно сприймати навколишній світ. Необхідно пам'ятати слова Мішеля Монтеня: "Людина страждає не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як вона оцінює те, що відбувається".

Педагогічні основи психічної складової життєдіяльності людини

Сучасні досягнення психологічної науки дають змогу розглядати проблеми безпеки життєдіяльності людини не тільки в плані відношення "людина-світ", але й саму людину, її екзистенцію як можливе джерело небезпеки для неї самої. За таких умов набирають актуальності педагогічні питання, пов'язані з вихованням підростаючого покоління. Ефективна підготовка до перебування дитини в автономній ситуації, сприяння засвоєння позитивних і ефективних моделей поведінки самостійного, дорослого життя дає можливість уникнути багатьох небезпек.


2. Людина, як елемент системи "Людина-життєве середовище" 61


0384419000683168.html
0384470607248695.html
    PR.RU™