Вторинно-електронна емісія..

Випромінювання електронів твердим тілом або рідиною при їх бомбардуванні пучком первинних електронів називається вторинною електронною емісією (ВЕЕ). В потоці вторинних електронів, який йде з поверхні тіла, є три групи електронів: пружно відбиті первинні, не пружно відбиті первинні та істинно вторинні електрони. Тобто ми маємо справу з трьома явищами – пружнім відбиттям електронів, не пружнім відбиттям електронів та з істинно вторинною емісією. Розрізнити ці електрони в першому наближенні можна по їх енергіям (див.рис.).

На рисунку представлена функція розподілу електронів за енергіями при енергії пучка первинних електронів Ер = 200еВ.

I. група електронів – пружно відбиті первинні електрони

II. група електронів – не пружно відбиті первинні електрони

III. група електронів – істинно вторинні електрони

I група електронів, це первинні електрони, які після взаємодії з поверхнею майже не втратили своєї енергії.

II група – це первинні електрони, що втратили частину своєї енергії як безпосередньо на поверхні мішені, так і при їх русі у твердому тілі.

III група – істинно вторинні електрони, тобто це електрони мішені. Цих електронів найбільше. Інтервал енергії, в якому їх можна знайти 0<ε<50eB, ширина цього енергетичного інтервалу не залежить від енергії первинних електронів Ер! Однак, зрозуміло, що Ер повинно бути не менше 50еВ. Вона визначається фізикою процесів, що відбуваються в твердому тілі, коли в нього потрапляють електрони з зовнішнього середовища.


0384705204068955.html
0384710363723683.html
    PR.RU™