Показники оборотності оборотних коштів

Показники Роки Відхилення, %
20___ 20___
4=(3-2)/2*100
1. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. ф.№2 код 040 -«»-
2. Виручка від реалізації, тис. грн. ф.№2 код 035 -«»-
3. Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.* -«»-
4. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (2/3) -«»-
5. Коефіцієнт закріплення засобів в обороті (3/2) -«»-
6. Тривалість 1 обороту, дні (365/4 пункт) -«»-
7. Виробничі запаси, тис. грн. ф.№1 Код 100 -«»-
8. Готова продукція, тис. грн. ф.№1 Код 130 -«»-
9. Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (2/7) -«»-
10. Коефіцієнт оборотності готової продукції (2/8) -«»-

Вихідні дані: таблиця 9 методичних вказівок; форма №2 і форма №1.

*Середньорічний залишок оборотних коштів =( (ф.№1, графа 1, код 260+код 270) + (ф.№1, графа 2, код 260+код 270))/2

У висновках слід зробити аналіз по показникам 4-6 та 9-10, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

Таблиця 11

Показники ефективності використання оборотних коштів

Показники Роки Відхилення, %
20__ 20__
4=(3-2)/2*100
1. Товарна продукція, тис. грн. ф.№2 код 035 -«»-
1. Валова продукція в поточних цінах, тис. грн.* ВП -«»-
3. Валовий прибуток (збиток), тис. грн. ф.№2 код 050 (055) -«»-
4. Середньорічний залишок оборотних коштів, тис. грн.** -«»-
5. Матеріальні витрати, тис. грн. ф.№2 код 230 -«»-
6. Отримано товарної продукції на 1 грн. оборотних коштів, грн. (1/4) -«»-
7. Отримано прибутку на 1 грн. оборотних коштів, грн. (3/4) -«»-
8. Фондовіддача (2/4) -«»-
9. Матеріаловіддача (2/5) -«»-
10. Матеріаломісткість (5/2) -«»-

Вихідні дані: таблиця 9 методичних вказівок; форма №2 .*Валова продукція в поточних цінах по господарству (ВП) = виробнича собівартість продукції (ф.№50 код 0216 графа 3) – виробнича собівартість реалізованої продукції (ф.№50 код 0216 графа 5) + чистий дохід від реалізації (ф.№50 код 0216 графа 7)

**Середньорічний залишок оборотних коштів =( (ф.№1, графа 1, код 260+код 270) + (ф.№1, графа 2, код 260+код 270))/2

У висновках слід зробити аналіз по показникам 6-10, починаючи зі звітного року. Обов’язково вказати зміну показників за роками в абсолютному та відносному виразі.

Питання 4: СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АГРАРНИХ


0387523991315118.html
0387556378466598.html
    PR.RU™