Засоби безпеки при обслуговуванні комплектних розподільчих пристроїв

У комплектні розподільні пристрої (КРУ) з устаткуванням на візках, що викочуються, без зняття напруги із шин і їхнього заземлення забороняють проникати у відсіки, не відділені суцільними металевими перегородками від шин або безпосередньо з'єднаного з ними устаткуванням. Для роботи на кабелях, що відходять, електродвигунах і іншому устаткуванні, безпосередньо підключеному до цих кабелів, вимикачи цілком викочують, дверцята шаф або автоматичні шторки замикають і на них вивішують плакат «Не включати, Працюють люди». Кабелі у відсіках КРУ заземлюють. Якщо заземлення накладають у місця робіт, накладати його у відсіках КРУ не обов'язково.

У випадку робіт на кабельних лініях, встановлених у відсіках КРУ, вимикачи цілком викочують, на дверцятах або задній стінці відсіку вивішують плакат «Не включати. Працюють люди», автоматичні шторки замикають на замок, вивішують плакат «Стій. Напруга». Для доступу у відсік знімають вертикальну перегородку у середині шафи або задню стінку; на кабелях, по яких можлива подача напруги, перевіряють його відсутність і накладають заземлення; у відсіку вивішують плакат «Працювати тут». При роботах на устаткуванні КРУ, їх цілком викочують і на устаткуванні розміщають плакат «Працювати тут». Під час робіт у відсіках плакат «Працювати тут» вивішується у середині відсіку.

Після викочування дверцят шафи, її замикають і на них вивішують плакат «Не включати. Працюють люди». При відсутності дверцят, замикають автоматичні шторки і на них вивішують плакат «Стій. Напруга». При роботах із приладами, реле у вторинних ланцюгах без викочування устаткування на замкнених дверцятах відсіку з устаткуванням або на рукоятці фіксації вимикача (якщо дверцята повинні бути відкриті) вивішують плакат «Не включати. Працюють люди», а на місці робіт — плакат «Працювати тут».

Вимикач може бути встановлений у випробувальне положення:

-для випробування вимикача і регулювання привода, перевірки релейного захисту приєднання;

- при підготовці і зборці схеми після закінчення робіт;

- при роботах на механічній частині електродвигуна або на приводимій ним у рух механізмі. У цьому випадку на замкнені дверцята шафи, вивішують плакат «Не включати. Працюють люди».

Роботи в приміщенні КРУ роблять за нарядом і тільки на викоченій із шафи устаткуванням.

Висновки по четвертому розділу

Головною метою охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і як наслідок зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. В цьому зв'язку в дипломному проекті в четвертому розділі було розглянуто наступні заходи з охорони праці:

- загальні заходи безпеки;

- пожежна безпека;

- засоби безпеки при обслуговуванні трансформаторів;

- засоби безпеки при обслуговуванні комплектних розподільчих пристроїв.

ВИСНОВОК

На підставі виконаного проекту можна зробити такі висновки:

-Закрите акціонерне товариство «Дніпровуд» призначене для переробки пиломатеріалів, розкрою листових матеріалів, склеювання заготовок з деревини, форматної обробки щитових деталей з метою одержання елементів підлоги, столярного щита та виготовлення столярних виробів;

- в досліджуваному товаристві, споживачі електричної енергії за видом перетворення енергії діляться на електричні приводи і електроосвітлювальні установки;

- досліджуване товариство для виготовлення продукції використовує значу кількість електрообладнання, яке за надійністю устаткування відносимо до електроприймачів другої категорії;

- для живлення електроприймачів обрано змінний струм напругою 380В частотою 50 Гц.

В другому розділі дипломного проекту виконано розрахунок системи електропостачання досліджуваного цеху, зокрема, на основі аналізу побудови схем електричних мереж обрано найбільш оптимальну схему цехової мережі з подальшим її розрахунком, а саме:

- розраховано навантаження виробничого цеху;

- побудовано картограму і визначено центр електричних навантажень;

- вибрано кількість і потужність силових трансформаторів;

- обрано високовольтні вимикачі і розраховано переріз провідників;

- розраховано компенсацію реактивної потужності та захисне заземлення.

В третьому розділі дипломного проекту запроваджено заходи з енергозбереження на підприємстві шляхом використання:

- компенсації реактивної потужності;

-автоматичної системи обліку електроенергії, сенс впровадження і використання якої полягає в постійній економії енергоресурсів і фінансів підприємства при мінімальних початкових грошових витратах ;

-оптимізації керування енергоспоживанням електроприводів даний спосіб енергозбереження в електроприводах цеху це перехід від нерегульованого електропривода до регульованого, тобто подача до робочого органа технологічної установки тієї потужності, що вимагається в даний момент, при мінімальних втратах у всіх елементах силового каналу.

Головною метою охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і як наслідок зниження рівня виробничого травматизму та професійних захворювань. В цьому зв'язку в дипломному проекті в четвертому розділі було розглянуто наступні заходи з охорони праці:

- загальні заходи безпеки;

- пожежна безпека;

- засоби безпеки при обслуговуванні трансформаторів;

- засоби безпеки при обслуговуванні комплектних розподільчих пристроїв.


0388574121132710.html
0388628933025908.html
    PR.RU™