Склад і структура сільськогосподарських угідь господарства

Види земельних угідь 20__ 20__ Відхилення +/-
га % га %
Сільськогосподарських угідь, всього
З них : рілля
сіножаті
пасовища
багаторічні насадження
інші угіддя
присадибні ділянки

1.3. Спеціалізація сільськогосподарського підприємства.

На основі даних таблиці 2 проводять аналіз спеціалізації господарства за структурою товарної продукції. Для визначення галузевої структури необхідно вартість товарної продукції певного виду поділити на загальну вартість товарної продукції галузі і помножити на 100.

Структура товарної продукції по господарству визначається шляхом ділення вартості товарної продукції кожного виду на загальну суму вартості товарної продукції по господарству і множиться на 100.

Вихідні дані беремо із форми звітності 50 с.-г.

Таблиця 2

Структура товарної продукції підприємства у 20__ році

Види продукції Вартість товарної продукції, тис. грн. Структура товарної продукції , %
галузева по господарству
Зерно
Цукрові буряки
Соняшник
Всього по рослинництву
Молоко
Велика рогата худоба (жива маса)
Свині (жива маса)
Всього по тваринництву
Разом по господарству1.4. Аналіз динаміки виробничих та економічних показників розвитку рослинництва і тваринництва.

Аналіз стану розвитку рослинництва і тваринництва, який проводиться на підставі даних таблиці 3 і 4 за останні два роки.

Вихідні дані беремо із форм звітності 50 с.-г., 24 с.-г., 29 с.-г.

Таблиця 3

Динаміка виробництва продукції рослинництва

Сільськогосподарські культури Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц Звітний рік до минулого (+/-)
20___ 20___ 20___ 20___ 20___ 20___ Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір,ц
Зернові та зернобобові, всього
В т.ч.: озима пшениця
Озимий ячмінь
Горох
Кукурудза
Соняшник

Таблиця 4

Динаміка виробництва продукції тваринництва

Показники Роки
20__ 20__ Звітний рік до минулого, +/-
Середньорічне поголів’я, гол:
Велика рогата худоба:
У т.ч. корови
Свині
В т.ч. основних свиноматок
Вівці
Коні
Продуктивність поголів’я :
Валовий надій молока, ц
Валовий приріст :
великої рогатої худоби
свиней
овець
Середньорічний надій молока на одну фуражну корову, кг
Середньодобовий приріст, г:
молодняку ВРХ
свиней
овець
Одержано приплоду всього, голів:
телят
поросят
ягнят
лошат
Вихід молодняку на 100 голів:
телят
поросят
ягнят
лошат

Аналіз показників економічної ефективності виробництва продукції тваринництва.

У таблиці 5 проводиться аналіз на базі вихідних даних форм звітності 50 с.-г. та 24 с.-г. основних економічних показників ефективності тваринництва за останні два роки.

Таблиця 5


0389375492707501.html
0389404624323407.html
    PR.RU™